De Lekkerkerker

Nieuws - Foto's - Videos - 2015

27 december 2015
Draaiorgelmuseum Haarlem
Veel belangstelling was er deze zondagmiddag voor het draaiorgelmuseum met als bijzonder gastorgel “De Lekkerkerker” .Tot ieders genoegen speelde het orgel een gevarieerd repertoire voor de bezoekers o.a. kerstmuziek, Carl Frei arrangementen enz. Met uitzondering van twee speelrondes van de collectie van het museum speelde De Lekkerkerker tot 18.00 uur. Er is ook even gelegenheid geweest om het orgel met de hand te draaien.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
11 december 2015
Kaarsjesmiddag
27 november 2015
Adrie Vergeer Ereburger van de stad Gouda
Op vrijdag 27 november 2015 werd Adrie Vergeer in het gebouw Concordia benoemd tot ereburger van Gouda wegens zijn verdienste als orgelman, orgelbouwer en arrangeur van draaiorgelmuziek. In het bijzonder voor de stad Gouda, waar Adrie geboren en getogen is. Onder het mom dat hij er voor een verjaardag moest spelen werd hij naar Concordia gelokt. En zo kwam hij spelend met De Harlekino het gebouw binnen. Burgemeester Milo Schoenmaker overhandigde Adrie de penning en spelde de onderscheiding op.

Adrie heeft zich in de afgelopen 50 jaar bewezen als autodidact  een prima vakman te zijn op het gebied van draaiorgels. In 1964 maakte hij zijn 1e arrangement voor De Lekkerkerker en sindsdien noteerde hij regelmatig voor dit orgel en ook voor anderen. Boven de toenmalige stalling van De Lekkerkerker aan de Hoge Gouwe had Adrie zijn atelier. Hier begon hij ook met het bouwen van een klein handdraaiorgeltje De Violetta.
Op de contactdag van de Kring van Draaiorgelvrienden in zaal Kunstmin op Hemelvaartsdag 23 mei 1968 werd Adrie door de toenmalige voorzitter van de KDV
Mr. Romke de Waard in het zonnetje gezet onder het motto: Attentie voor jong talent.
Verder mag niet worden vergeten de inzet van Adrie’s echtgenote Riet. Zij is inmiddels ook een bekende verschijning in de binnenstad met Het Zonnetje en soms De Pansfluiter.

Na het uitreiken van de onderscheiding door de burgemeester was er tot 18.30 uur een gezellig samenzijn van de genodigden met muziek van De Harlekino. Daar kon aan worden gedraaid en dat deed ook de burgemeester en Mischa de kleinzoon van Adrie en Riet. Er waren ongeveer 60 personen aanwezig waaronder bestuursledenvan de SBL, KDV, Memu en de NFD familie en orgelvrienden uit het hele land en België.

Met dank aan Marianka Peters, ceremoniemeester, Hans de Korte en de dames Hennie en Willy voor de verzorging van deze surpriseparty.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Adrie en Riet komen de feestzaal binnenAdrie krijgt door dat het zijn feestje isBurgemeester Milo Schoenmaker spreekt Adrie toeAdrie en Riet luisteren aandachtig naar de lovende woorden van de burgemeesterBurgemeester Milo Schoenmaker en ceremoniemeester Marianka PetersDe nieuwe ereburger bewondert de onderscheidingDe burgemeester draait de HarlekinoMicha, kleinzoon van Adrie en Riet, draait met zijn oom Arjan de Harlekino
22 t/m 27 september 2015
Musique Mecanique in Dijon Frankrijk
Van 19 t/m 27 september vond in Dijon, Frankrijk het Festival Musique Mecanique plaats.
Van 24 t/m 27 september speelden er grote orgels in het centrum van deze mooie oude stad. Uit Nederland waren aanwezig:
Het Zonnetje van Adrie en Riet Vergeer, Gouda.
De Lekkerkerker van de Stichting Behoud Lekkerkerker, Gouda.
Begeleiders Frans Pieter Meilink en Els en Ries van Beek.
De Westfries van de gebroeders Jan en Geek van Vliet, Leiden.
De Anton Pieck en De Ruisdael van de familie Van Eijk, Terwolde.
De Floreal van Hiddo van Os.
Uit overige landen:
De Zeelandia, Minning-orgel, zusterorgel van Het Zonnetje.
Een orgel op Limonaire gamma ( nieuwbouw?) van fam. Stimolo.
52er Gebr. Bruder van Fam. Grohl
Verder een groot aantal kleine handdraaiorgels al of niet met entertainment.

Het weer was gedurende de festivaldagen fantastisch. Er kwam ook veel publiek vooral gedurende het weekend. Bij alle grote orgels was constant belangstelling.
De keuze van de muziek werd ook hogelijk gewaardeerd. Ondergetekende draaide elke dag  de wals Amour et Printemps van Emile Waldteufel in een arrangement van
Carl Frei op De Lekkerkerker. Vele malen werd mij gezegd dat dit in Frankrijk een bekende melodie is daar het als Tune werd gebruikt in de T.V. serie Musique de l’indicatif du Ciné-Club. 
Het handdraaien aan De Lekkerkerker en Het Zonnetje dat enkele malen werd gedaan, trok veel bekijks. Uit het publiek kwam er ook af en toe iemand om het te proberen, dat lukte soms aardig.

Bij De Lekkerkerker werd gedanst op de Buddy Holly medley, Sway rumba en Swing that mood. Aan het eind van de zaterdagmiddag speelde De Lekkerkerker klassieke muziek op de Place de La Liberationo.a Cavalleria Rusticana van P. Mascagni en Don Pasquale van G. Donizetti. Beide arrangementen van Jan Kees de Ruijter.
Gedanst werd er op zaterdagavond bij De Ruisdael en De Westfries.De Floreal van Hiddo van Os bewoog zich regelmatig al spelende door het centrum van de stad en hij gaf op zaterdagavond nog wat entertainment aan het publiek

Bij Het Zonnetje kwamen een aantal schoolklassen kijken en luisteren en werd er uitleg gegeven hoe het orgel werkt. Het Zonnetje en De Lekkerkerker speelde op donderdag,vrijdag en zondag gezamenlijk om de beurt op de Place Darcy bij de Arc de Triompf. Op zaterdag was dat De Lekkerkerker en De Westfries en speelde Het Zonnetje op een andere plek.

De verzorging van de deelnemers was fantastisch, prima hotel en elke dag in SalleDevosge uitgebreid lunchen en dineren waar een cateringbedrijf de inwendige mens zeer goed verzorgde. Na het diner was er ook ruimte voor entertainment door bespelers met kleine handdraaiorgels. Enkele Hollandse deelnemers gaven ook nog wat accordeonmuziek weg.

Al met al was dit een geslaagd evenement waarin de orgels uit Nederland hun beste kunnen hebben getoond. Met veel plezier kunnen we hierop terugzien.
Met dank aan alle medewerkers in Dijon die belast waren met de organisatie en de catering.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
01. Dijon, 23-09-2015. Festivalposter02. Gouda, 22 september 2015. Inpakken Lekkerkerker voor Dijon03. Frankrijk, 23 september 2015. Onderweg naar Dijon04. Frankrijk, 23 september 2015. Aankomst in Dijon05. Dijon, 23 september 2015. Ries draait een klein handdraaiorgel06. Dijon, 23 september 2015. Eet smakelijk07. Dijon, 24-9-2015. Lekkerkerker en Zonnetje08. Dijon, 24-09-2015. Zonnetje en Lekkerkerker09. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker10. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker11. Dijon, 2409-2015. De Lekkerkerker bij de Arc de Triompf12. Dijon, Zonnetje en Lekkerkerker13. Dijon, 24-09-2015. Frans Pieter Meilink draait De Lekkerkerker14. Djon, 24-09-2015. Frans Pieter Meilink draait De Lekkerkerker15. Dijon, 24-09-2015. Frans Pieter Meilink draait De Lekkerkerker16. Dijon, 24-09-2015. Frans Pieter Meilink draait De Lekkerkerker17. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker en Zonnetje18. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker19. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker bij de Arc  de Triompf20. Dijon, 24-09-2015. Frans Pieter Meilink aan De Lekkerkerker21. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker met Els en een Francaise22. Dijon, 24-09-2015. Het Zonnetje en De Lekkerkerker23. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker24. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker25. Dijon, 24-09-2015. de Lekkerkerker26. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker27. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker28. Dijon, 24-09-2015. Belangstelling voor De Lekkerkerker29. Dijon, 24-09-2015. Orgelfestival Zonnetje en Lekkerkerker30. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker31. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker32. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker33. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker34. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker35. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker36. Dijon, 24-09-2014 De Lekkkerker op het plein van de Marie37. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker en Zonnetje40. Dijon, 24-09-2015. Frans Pieter en de Lekkerkerker41. Dijon, 24-09-2015. Kapopzetter Ries en Chauffeur Frans Pieter van De Lekkerkerker42. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker wacht tot hij door kan43. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerkker44. Dijon, 24-09-2015. Bij de Marie45. Dijon, 24-09-2015. Lekkerkerker met Ries, Adrie en Frans Pieter Het Zonnetje46. Dijon, 24-09-2015. De Lekkerkerker wacht47. Dijon, 24-09-2015. Arc de Triompf48. Dijon, 25-09-2015. Belangstelling voor De Lekkerkerker49. Dijon, 25-09-2015. Johnny van Eijk aan de Lekkerkerker50. Dijon, 25-09-2015. Frans Pieter Meilink draait De Lekkerkerker51. Dijon, 26 september 2015. Frans Pieter Meilink in contact met Het Zonnetje en De Lekkerkerker52. Dijon, 26 september 201553. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker54. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker55. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker voor De Marie56. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker57. Dijon, 26 september 2015. Belangstelling voor De Lekkerkerker58. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker59. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker60. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker61. Dijon, 26 september 2015 Aandacht voor De Lekkerkerker62. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker63. Dijon, 26 september 2015. Frans Pieter Meilink met De Lekkerkerker64. Dijon, 26 september 2015. Een Frans meisje probeert te draaien aan De Lekkerkerker65. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker66. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker67. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker68. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker69. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerker70. Dijon, 26 september 2015.Place de la Liberation. Zonnetje en Lekkerkkerker71. Dijon, 26 september 2015. De Lekkerkerkker op Place de la Liberation72. Dijon, 26 september 2015. Zonnetje en Lekkerkerker73. Dijon, 26 september 2015. Zonnetje en Lekkerkerker voor de Marie74. Djon, 26 september 2015. Lekkerkerker en Zonnetje75. Dijon, 26 september 2015. Frans Pieter Meilink76. Dijon, 26 september 2015. Zonnetje en De lekkerkerker77. Dijon, 26 september 2015. Orgelfestival78. Dijon, 26 september 201579. Dijon, 26 september 2015. Ries zoekt een boek op bij De lekkerkerker80. Dijon, 26 september 2015. Zonnetje en De Lekkerkerker81. Dijon, 27 september 2015. De lekkerkerker82. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker83. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerkker84. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker85. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker86. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker87. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker88. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker89. Dijon, 27 september 2015. Lekkerkerker
4 september 2015
70 jaar bevrijding
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
01. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker is klaar voor de taptoe02. Gouda, 4 september 2015 De Lekkerkerker wacht op het startsein03. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker staat klaar nu de regen nog weg04. Gouda, 4 septemebr 2015. Het publiek wacht in de regen05. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker voorzichtig uitpakken06. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker gaat spelen voor de taptoe07. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker08. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker op de taptoe09. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerkerf op de taptoe10. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker11. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker. Het is even droog12. Gouda, 4 september 2015. De Lekkerkerker op de taptoe13. Gouda, 4 september 2015. 70 jaar bevrijding De Lekkerkerker14. Gouda, 4 september 2015 70 jaar bevrijding Gouda met De Lekkerkerker15. Gouda, 4 september 2015. 70 jaar bevrijding. De Lekkerkerker16. Gouda, 4 september 2015. Moeder en dochter bij 70 jaar bevrijding voor De Lekkerkerker
9 juni 2015
Cercle Royal Caulois, Artistique et Littéraire
Bij 'Cercle Royal Caulois, Artistique et Littéraire aan de Wetstraat 5 in Brussel
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
1 juni 2015
De Gelderlander
31 mei 2015
K.D.V. Contactdag Openluchtmusum Arnhem
30 mei 2015
Jubileumdag Stichting Kerkconcerten Boxtel
Voor de St. Petrus Basiliek in Boxtel
5 mei 2015
Bevrijdingsdag
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
11 april 2015
De Raam en Oost- en Westhaven
01. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkkerker op de Raam02. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de Raam, rechts Richard Suurmond03. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de Raam04. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de Raam05. Gouda, 11 april 2015 Raam. De Lekkerkerker links Richard Suurmond06. Gouda, 11 april 2015. Richard Suurmond en Ries van Beek voor De Lekkerkerker op de Raam07. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op het Raam met Peter Cras, Richard Suurmond en Ries van Beek08. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker. Adrie verwisselt een boek09. Gouda, 11 april 2015. Norbert Smeele met dhr. Van Leeuwen bij De Lekkerkerker op het Raam10. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker bij de onthulling van het schilderij op Het Raam11. Gouda, 11 april 2015 De Lekkerkerker op het Raam onthulling muurschildering12. Gouda, 11 april 2015. Ries gaat de kap opzetten op het Raam13. Gouda, 11 april 2015. Ries zet de kap op van De Lekkerkerker op het Raam. Op de achtergrond de Moskee14. Gouda, 11 april 2015 De kap staat op15. De Lekkerkerker geschilderd in een decor op de Raam16. De Lekkerkerker geschilderd in een decor op de Raam17. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de brug tussen Oost-en Westhaven zonder klein kopstuk18. Gouda, 1 april 2015. De Lekkerkerker op de brug tussen Oost-en Westhaven19. Gouda, 11 april 2015. De Lekkkerkerker tussen Oost-en Westhaven20. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de brug Oost-en Westhaven21. Gouda, 11 april 2015 De Lekkerkerker op de brug Oost-en Westhaven22. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de brug Oost-en Westhaven23. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de brug Oost-en Westhaven24. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de brug Oost-en Westhaven. rechts Jan van Vliet25. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de brug Oost-en Westhaven26. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de brug Oost-en Westhaven27. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de brug Oost-en Westhaven28. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de brug Oost-en Westhaven29. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de Westhaven30. Gouda, 11 april 2015 De Lekkerkerker op de brug Oost-Westhaven31. Gouda, 11 april 2015. De Lekkerkerker op de brug Oost-Westhaven
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting